Aktualności

Internacjonalizacja produktów na rynku niemieckim 15 czerwca 2022

Miło nam poinformować iż otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu “Internacjonalizacji produktów na rynku niemieckim”

BIGO Szałwińscy Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Rosiczkowa 3A, 16-300 Augustów uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0056/21. „Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa BIGO Szałwińscy s.c. na rynku niemieckim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0056/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowych rynkach w oparciu o posiadane, konkurencyjne produkty.

Efektami projektu będą:

Przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego
umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego,
Przygotowanie oddzielnego planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
Modernizacja strony internetowej.

Wartość projektu: 326 749,50 zł
Kwota dofinansowania: 225 802,50 zł