Projekty unijne

Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa BIGO Szałwińscy s.c. na rynku niemieckim

BIGO Szałwińscy Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Rosiczkowa 3A, 16-300 Augustów uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0056/21. „Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa BIGO Szałwińscy s.c. na rynku niemieckim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0056/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowych rynkach w oparciu o posiadane, konkurencyjne produkty.


Efektami projektu będą:

  • Przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego
    umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
  • Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego,
  • Przygotowanie oddzielnego planu szczegółowej kampanii promocyjnej,
  • Modernizacja strony internetowej.

Wartość projektu: 326 749,50 zł
Kwota dofinansowania: 225 802,50 zł